Chăm sóc khách hàng

Chính Sách và Điều kiện bảo hành:
* Hàng hóa đã xuất ra khỏi kho công ty sẽ không nhận lại.
* Hàng hóa chỉ nhận lại khi xảy ra lỗi do nhà sản xuất và thời gian là 48h tính từ khi hàng xuất kho
* Thời gian bảo hành 12 tháng.
* Việc bảo hành miễn khí không được áp dụng khi.
+ Hư hỏng do nguyên nhân phía người sử dụng
+ Người sử dụng tự ý sửa chữa hoặc thay phiếu bảo hành.
* Chi phí không bao gồm trong bảo hành và được tính riêng
+ Vận chuyển đến trung tâm bảo hành.
+ Phí đi lại bảo hành, khi bảo hành trực tiếp tại vị trí đặt máy của khách hàng.