Contact us

CÔNG TY CỔ PHẦN FACOMAX VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Di Trạch, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Điện thoại: 043.2000.995
Hotline: 0975 266 266
Email: vietnhat.vch@gmail.com